iCagenda - Calendar

Photo de Francine Shapiro

Francine Shapiro is een Amerikaanse therapeute , grondlegster van de EMDR methode. In 1979, in de periode dat ze haar doctoraat in Engelse literatuur beëindigt, wordt bij haar kanker gediagnosticeerd. Tijdens haar medische behandelingen begint ze zich te interesseren in het verband tussen stress, psychologie en ziekte. Deze verbanden werden geactualiseerd door recente ontdekkingen in de psycho-neuro-immunologie. Naast haar deelname aan allerlei lezingen en workshops over het verband geest – lichaam (mind-body) die verspreid in de USA worden gegeven, herneemt ze eveneens haar studies : ze begint de studie psychologie, waarin ze ook een doctoraat behaalt.

Hoe heeft Francine Shapiro deze methode ontdekt ?

Francine Shapiro vertelt dat tijdens een wandeling in een park, toen ze daar met zorgwekkende  gedachten en erg gespannen rondliep, haar bezorgdheid opeens verminderde en ze zichzelf opgelucht begon te voelen. Toen ze probeerde te achterhalen hoe dat kwam, realiseerde ze  zich dat ze spontaan snelle oogbewegingen had gemaakt en dat daarbij een veelheid aan gedachten door haar heen waren gegaan. Misschien hadden de snelle oogbewegingen iets te maken met het feit dat ze zich beter voelde. Daarop volgen enkele maanden experimenteren op zichzelf, nadien bij nauwe verwanten en tenslotte bij de cliënten die in psychotherapie waren. Haar eerste klinisch onderzoek begon einde 1987. Eerst paste ze de methode toe op een groep vrijwilligers, nadien op Vietnam-veteranen, om tenslotte de resultaten te publiceren in 1989. In 2002 ontving ze de Sigmund Freud prijs voor haar bijdrage aan de psychotherapie.