iCagenda - Calendar

Een 'EMDR-Europe-practitioner' voldoet aan de Europees geldende criteria, wat betekent dat hij/zij een intense EMDR-opleiding heeft genoten (delen 1 & 2) en zich daarna in supervisie verder heeft bekwaamd in de EMDR methode.

De term 'EMDR-Europe-practitioner' is beschermd en enkel in deze context toepasbaar.

image représentative

Meer info in verband met de te volgen stappen om EMDR-practitioner te worden, kunt u vinden bij 'opleidingen'.

De basisopleidingen worden niet door ons, maar door een extern opleidingsinstituut georganiseerd. Op die manier garanderen wij onafhankelijkheid inzake kwaliteitscontrole.

Wie kan met de training beginnen? De training is voorbehouden voor psychiaters en psychologen, maar ook psychotherapeuten met een erkende psychotherapie-opleiding van minimaal 3 jaar en praktische ervaring, indien u meer dan 10 cliënten per week ziet. De werkgroep accreditering heeft het uiteindelijke beslissingsrecht in verband met accreditering. 

Eénmaal EMDR-practitioner kunnen uw naam en adresgegevens op onze lijst van EMDR-practitioners verschijnen.

Het comité accreditatie beslist of u voldoet aan de vereisten om EMDR-practitioner te worden en te blijven. Sowieso dient u elk jaar lid te zijn (en te blijven) van onze vereniging en u regelmatig bij te scholen.