iCagenda - Calendar

Trajecten in EMDR

Procedure om "EMDR Europe Practitioner" te blijven, erkend door EMDR-Belgium

RE-ACCREDITATIE

Bij certificatie als "EMDR Europe practitioner" (de officlële term en als zodanig beschermd) krijgt men een Europees certificaat dat 5 jaar geldig is. Het is het enige certificaat bewijs levert dat de therapeut de officieel erkende opleiding heeft gevolgd en bijgevolg de bekwaamheid garandeert om met EMDR te werken.
Men dient jaarlijks het lidmaatschap van EMDR-Belgium te hernieuwen.

Een vernieuwing van dit certificaat is afhankelijk van de bijscholing gedurende deze 5 jaar. Van de 50 credits dienen er 4 verzameld worden door individuele supervisie (dit vanaf 2019).
Voor re-accreditatie dient men 50 credits te behalen, gedurende  een periode van 5 jaar.

Toekenning van credits:

Opleiding of workshop in het kader van “EMDR” (ter beoordeling van het comité certificatie): 1 uur = 1 credit
Supervisie : 1 uur individuele supervisie = 2 credits, 1 uur groepssupervisie = 1 credit
Europees Congres: het aantal credits dat vermeld staat op het deelnemings-attest.
Congressen en Colloquia EMDR (ter beoordeling van comité certificatie): 1 uur = 1 credit

Zeer belangrijk!
Iedere practitioner dient zijn eigen dossier bij te houden en iedere 5 jaar in te dienen. Dat indienen gebeurt bij het comité accreditatie via het contactformulier.