iCagenda - Calendar

Trajecten in EMDR

Procedure om "EMDR Europe Consultant" te worden, erkend door EMDR-Belgium (supervisor)

1.    De kandidaat moet groen licht krijgen van de vzw alvorens een opleiding tot supervisor te kunnen starten. Daartoe moet hij:
•    Een onderhoud hebben met een senior supervisor, lid van het comité supervisie, waarin zal geverifieerd worden of de kandidaat in zijn therapeutische praktijk een voldoende variatie aan problematieken behandelt en ervaring heeft met complexe pathologie.
•    Gedurende minimum 3 jaar al lid zijn van de vzw.
•    Over een aanbevelingsbrief beschikken getekend door een collega.
•    Aan het comité supervisie een recente casus presenteren van een patient met complex trauma met video. Deze zal worden geëvalueerd om te zien of het werken met EMDR voldoet aan de criteria voor een kwalitatieve EMDR-behandeling.
•    Op erewoord verklaren dat hij als therapeut minstens 16 uur per week patiënten ziet (inclusief supervisies).
•    Op erewoord verklaren dat hij zich akkoord verklaart met de deontologie van zijn beroep evenals die van EMDR-België en dat er geen juridische klachten tegen hem of haar lopende zijn.
2.    Een attest van competentie kunnen voorleggen van de theoretische supervisoren opleiding getekend door een senior EMDR trainer.
3.    Bewijs hebben geleverd van competentie in het praktisch deel van de supervisoren opleiding gedurende een minimum van 20 uur supervisie onder supervisie van een senior supervisor.
4.    Sinds de certificatie tot practitioner en voor de certificatie tot supervisor minimum 30 credits hebben verzameld (supervisorenopleiding niet inbegrepen)
5.    Aan het eind van het traject moet de kandidaat  een lijst met 400 EMDR sessies  bij ten minste 75 patiënten presenteren (exclusief de sessies en patiënten die werden aangebracht om het certificaat van EMDR-practitioner te behalen).
6.    De kandidaat moet 3 videos (1 groepssupervisie, 1 individuele supervisie en 1 klinische) presenteren aan het comité supervisie wanneer de kandidaat niet door een senior supervisor -lid van het comité supervisie- in-vivo werd geëvalueerd.
7.    Op het moment van de certificatie moet de supervisor ten minste al 3 jaar EMDR Europe practitioner zijn.